Zastosowanie wózków widłowych jest uzależnione od ich parametrów.

Obecnie wózki widłowe są wykorzystywane w wielu różnych branżach. Dlatego też ich zastosowanie można omówić raczej w sposób ogólny niż w szczegółowy. Zwłaszcza jeśli chcielibyśmy zrobić to w kilku zdaniach, co chcemy właśnie uczynić. Na wstępnie trzeba zaznaczyć, że poszczególne wózki widłowe różnią się od siebie wieloma parametrami, które w zasadzie decydują o funkcjonalności tych …